1)Click here to get the List of Candidates who have applied for
Admission to MDS Course 2005 - 06

After Clicking kindly wait for the File to Download.

2)Kindly Scroll down to view 

Merit list of the Candidates applied for  admission to I B.D.S. for the year

 2005-2006


 


D.A. Pandu Memorial R.V. Dental College

Bangalore.560 078

 

Merit list of the Candidates applied for  admission to I B.D.S. for the year

 2005-2006

 

SL. No.

Name of The Candidate

UGET -2005 Rank

Test admission Ticket No.

Date of Receiving Application

1.     

Kumar Gautham

470

1001187

13.06.2020

2.     

Prakash Kumar

518

0212029

09.06.2020

3.     

Ruchit Mohanty

730

0206402

11.06.2020

4.     

Geethu Mathew

755

0210100

15.06.2020

5.     

Suvidha Gahai

907

0214567

11.06.2020

6.     

Pujitha Murthi

918

0209281

09.06.2020

7.     

Yashodha Satya

930

0217292

06.06.2020

8.     

Nuseba Abdul Khader

1060

0218308

10.06.2020

9.     

Amandeep Kaur

1150

0203060

08.06.2020

10.  

Peeyush Shivhare

1152

0208061

15.06.2020

11.  

Vijay Aggarwal

1249

0205293

07.06.2020

12.  

Mufti Faisal Ahmed Hussaine

1305

0214105

15.06.2020

13.  

Manavi Prabhu

1332

0901121

11.06.2020

14.  

Sreeraj .V

1345

0202407

09.06.2020

15.  

Madhavi Naidu

1352

0206239

11.06.2020

16.  

Anju Saira Oommen

1449

0214499

09.06.2020

17.  

Susritha .K

1536

0201552

07.06.2020

18.  

Suman Banerjee

1548

0202005

11.06.2020

19.  

Sneha.A

1585

0204692

11.06.2020

20.  

Urmimala Das

1642

0203306

09.06.2020

21.  

Prashanth Sharma

1652

0203406

07.06.2020

22.  

Abhishek Kumar

1733

1001343

13.06.2020

23.  

Nancy Jalan

1744

0213599

13.06.2020

24.  

Nijo Francis

1804

0901301

08.06.2020

25.  

Arunima Sharma

2134

0201244

09.06.2020

26.  

Anup Kumar Roy

2194

0215437

14.06.2020

27.  

Lipsa Bhuyan

2211

0203215

08.06.2020

28.  

Sumit Asija

2303

0206054

11.06.2020

29.  

Jaya Pathak

2459

0202540

03.06.2020

30.  

Shipra Kumari

2484

0201184

09.06.2020


-2-

31.  

Shruti Bahl

2496

0204166

11.06.2020

32.  

Virajitha Velichala

2610

0202843

09.06.2020

33.  

Smrti Jain

2648

0202279

08.06.2020

34.  

Somnanath Ghosh

2715

0203160

13.06.2020

35.  

Bhakti  Dubey

2741

0205510

14.06.2020

36.  

Abhishek Sinh

2968

0222211

13.06.2020

37.  

Mounika Konala

3405

0217173

14.06.2020

38.  

Marella Sai Supriya

3407

0206025

15.06.2020

39.  

Santhosh Madhukar

3443

0903172

14.06.2020

40.  

Vikash Huliyar

3516

0202701

15.06.2020

41.  

Alisha Jason

3531

0204357

09.06.2020

42.  

Deepak J

3643

0221112

14.06.2020

43.  

Richards .J

3779

0210552

08.06.2020

44.  

Neha Porwal

3787

0801041

13.06.2020

45.  

Prathibha.V

3815

0221113

14.06.2020

46.  

Nagajyoti K.P

3829

0202893

15.06.2020

47.  

Bharat Dubey

4001

0205509

14.06.2020

48.  

Rahul Raj

4053

0208175

08.06.2020

49.  

Prithvi Chhajer

4160

0216420

04.06.2020

50.  

Priyendu Bhattacharjee

4270

0206347

15.06.2020

51.  

Somya Srivastava

4408

0206346

04.06.2020

52.  

Radhika Khadria

4480

0202379

11.06.2020

53.  

Anu Anna George 

4733

0204494

06.06.2020

54.  

Archana Srikanta

4752

0205498

07.06.2020

55.  

Richa Sahu

4797

0202037

13.06.2020

56.  

Asha Marimma Prakash

4798

0210232

11.06.2020

57.  

Rahul Teck Chandani

4815

0218244

11.06.2020

58.  

Shahzeb Hoda

4867

0211090

13.06.2020

59.  

Abha Atul Karanjkar

4981

0206296

11.06.2020

60.  

Upasana Lath

5105

0214746

14.06.2020


-3-

61.  

Manya Verma

5167

0208150

11.06.2020

62.  

Manya Verma

5167

0208150

15.06.2020

63.  

Shreya Bhamot

5325

0201123

09.06.2020

64.  

Shifa Ali

5432

0206120

03.06.2020

65.  

Ranjith M George

5437

0201879

15.06.2020

66.  

Jatin Gupta

5557

0201101

07.06.2020

67.  

Madhur Keswani

5646

0401698

06.06.2020

68.  

Djpti Nath Pathak

5691

0206250

14.06.2020

69.  

Zuhaina Hussan

5932

0202713

11.06.2020

70.  

Ashwini.C.M

6032

0221166

04.06.2020

71.  

Rohit Jhawar

6166

0207258

11.06.2020

72.  

Nida Sabahath

6320

0213012

08.06.2020

73.  

Rittikraj Sandilya Kataki

6742

0204039

11.06.2020

74.  

Prakruti.S Patel Lalani

6760

0201545

13.06.2020

75.  

Satish Kumar Sinha

6881

0215224

13.06.2020

76.  

Castellino Candace Anthony

6926

0206042

09.06.2020

77.  

Rachna Kumari

7906

0220285

13.06.2020

78.  

Karthik Shree Kannan. A

7951

0203233

08.06.2020

79.  

Neeraj Kumar Tiwari

8265

0203231

10.06.2020

80.  

Arob Biswas

8614

0203382

15.06.2020

81.  

Mody Pooja Mayur Bhai

8704

0401596

07.06.2020

82.  

Astha Upadhyaya

8709

0221307

14.06.2020

83.  

Sheetal Rao

8805

0211365

03.06.2020

84.  

Kiran Kumari

8867

0205448

08.06.2020

85.  

Sadaf Sofi

9939

0210207

09.06.2020

 

 

 

 

NOTE : 1.  Following candidates are not eligible for admission as they have not secured 50% in English as required by R.G.U.H.S admission rules.  Ref; UA.ORD.3\2001-2002 Dated 12.01.2021

 

01

Mohd Hashim

1828

0205010

04.06.2020

02

Patel Amit R

9661

0401325

15.06.2020

  Applications received in this office after 15th June 2005 are not considered.

Copyright 2004 R.V. Dental College & Hospital .All Rights Reserved.
Maintained by Nita Microtek Visit us: www.nitamicrotek.com